Zasady udzielania gwarancji.

Na wykonane przez nas usługi konwersji rowerów na elektryczne, udzielamy gwarancji na ogólnych zasadach obowiązujących w Polsce.

Na komponenty napędowe – 24 miesiące

Na baterie – 12 miesięcy ( komponent wymienny).

   Prosimy o zapoznanie się z zasadami gwarancji przed złożeniem zamówienia na wykonanie konwersji.

 Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków.

 

Zapisy w karcie gwarancyjnej

Specyfikacja oczywiście jest przykładowa.

 

   Gwarancja obejmuje wszystkie zamontowane w trakcie konwersji komponenty:

 1. komponenty:
 • Silnik przekładniowy Bafang.
 • Wyswietlacz LCD KT3
 • Ładowarkę 2,0 A
 • Sterownik Sinus KT 1 7
 • Obudowę sterownika
 • Baterię ( Bateria — 36volt.)
 • Szprychy przedniego koła
 • Obręcz przedniego koła.
 • Manetkę
 • Wszelkie wiązki elektryczne.
 • Czujnik PAS
 • Podstawę stabilizująca baterii.
 • Usługę montażu powyższych komponentów.

 

Uwaga: w razie zbycia roweru w okresie gwarancyjnym, prawa gwarancyjne przechodzą na nowego właściciela.

Należy mu przekazać niniejszą kartę gwarancyjną wraz z książką serwisową otrzymaną przy pierwszym przeglądzie.

 

Zapisy, część 2.

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Uszkodzeń komponentów na skutek samodzielnych przeróbek.
 2. Uszkodzenia mechanicznego baterii na skutek wypadnięcia z podstawy z powodu niezabezpieczenia kluczem, i innych uszkodzeń mechanicznych uszkodzeń baterii z winy użytkownika.
 3. Uszkodzeń baterii wynikających z zbyt głębokiego rozładowania, np z powodu pozostawienia w stanie rozładowanym na zbyt długi okres czasu.
 4. Naturalnego rozbalansowania baterii— gwarancji podlega zabieg balasnowania.
 5. Nieprawidłowego działania napędu spowodowanego zmianami w ustawieniach wyświetlacza.
 6. Uszkodzenia termicznego baterii spowodowanygo przegrzaniem w okresie letnim ( ekspozycja na promieniowania słoneczne).
 7. Działania napędu własnego roweru i jakichkolwiek części roweru, poza zamontowanymi jako komponenty napędu elektrycznego ( rama, przerzutki, ogumienie, oświetlenie, łańcuch, kaseta itd.
 8. Konsekwencji niewłaściwego zamontowania koła po pracach serwisowych realizowanych w własnym zakresie, np uszkodzenie przewodu silnika, uszkodzenie widełek ramy itp.

 

Gwarancja automatycznie wygasa w przypadku otwarcia obudowy baterii, dotyczy to zarówno baterii w otulinie termokurczliwej itp, jak i obudów skręcanych / sklejanych, stosowanych w konwersjach skrzynkowych i pełnokorpusowych.

 

  Jakakolwiek samodzielna przeróbka instalacji,  wiązek, baterii,  koła napędowego skutkuje utratą gwarancji w pełnym jej zakresie.

Zapisy - warunki serwisów gwarancyjnych.

Przeglądy w okresie gwarancyjnym:

 1. przegłąd pierwszy przy przebiegu 1000 km ( +/-100 km) – kontrola i korekta naciągu szprych,  ogólna kontrola połączeń skręcanych, kontrola i ewentualna korekta ustawień przerzutek, kontrola układu hamulcowego.   Przegląd ten jest warunkiem zachowania gwarancji.

                   Cena przeglądu—120 zł

 1. Przegląd główny—po roku użytkowania lub przebiegu 5000km— szczegółowy przegłąd ogólny; balansowanie konserwacyjne baterii,  kontrola oraz korekta naciągu szprych, ogólna kontrola komponentów napędu oraz własnych roweru, wszelkie regulacje, kontrola poprawności działania układu hamulcowego itd.  Przegląd ten jest warunkiem zachowania gwarancji na całą usługę konwersji.. Cena przeglądu—450 zł .
 2. Przegląd przedsezonowy: w przypadku nie użytkowania roweru w okresie zimowym, mimo nie osiągnięcia przebiegu zbliżonego do 5000 km, zalecane jest oddanie roweru do serwisu przed rozpoczęciem użytkowania na wiosnę. Zakres serwisu jak w  pkt. 2. Cena przeglądu 450 km.
 3. Balansowanie baterii. Rozbalansowanie baterii jest zjawiskiem normalnym.  Może do tego zjawiska dochodzić w sytuacjach: ,

   – dłuższej przerwy w jej użytkowaniu

   – przechowywaniu jej w bardzo niskiej lub wysokiej temperaturze

   – użytkowania w skrajnie wysokich temperaturach, lub po jej silnym nagrzaniu.

   – wielokrotnym ładowaniu częściowym ( doładowywaniu).

   Rozbalansowanie objawia się wcześniejszym zakończeniem ładowania, np napięcie końcowe ( przy podpiętej ładowarce), osiągnie wartość poniżej 54 volt ( np 53.6). Drugim objawem rozbalansowania jest wyłączenie się napędu przy relatywnie wysokim napięciu baterii, np powyżej 45 volt, ale przy niskich trybach wspomagania ( 1-2). Wyłączenie się napędu przy napięciu poniżej 45 volt przy dynamicznej jeździe z wykorzystaniem trybów 3-5 jest normalnym zjawiskiem.     Balansowanie baterii w warunkach warsztatowych przywraca jej pełną funkcjonalność, i jego przeprowadzenie jest konieczne dla zachowania jej pełnej żywotności.  Cena usługi balansowania—50 zł w okresie gwarancyjnym, oraz 120 zł po okresie gwarancyjnym.  Jeśli zostanie do nas wysłana bateria w stanie głębokiego rozbalansowania, czyli ładująca się do napięcia poniżej 53.8 volta, oznacza to że była eskploatowana w stanie już rozbalansowanym, i koszt ewentualnej wymiany uszkodzonych ogniw ( z powodu wyładowania ich do napięcia poniżej krytycznego), ponosi użytkownik.  Do wykonania balansowania warsztatowego, baterię można wysyłać do nas kurierem. Wykonania usługi trwa 3 dni robocze, po czym bateria jest odsyłana przesyłką kurierską.

 1. Uwaga: stopniowe zmniejszanie się pojemności baterii w trakcie jej użytkowania, jest normalnym zjawiskiem—bateria jest komponentem wymiennym. Stopniowe zmniejszanie się pojemności baterii, a tym samym zasięgu roweru w okresie gwarancyjnym, nie jest podstawą do jej reklamacji.

Dodatek - wykaz pozycji serwisowych realizowanych przy serwisie gwarancyjnym "1000km"

Cena przeglądu - 120 zł.

1

Korekta naciągu szprych koła napędowego

2

Korekta centrowania koła napędowego

3

Kontrola i  ewentualna korekta symatrycznego położenia baterii w stosunku do ramy.

4

Kontrola i  ewentualna korekta dokręcenia szyny baterii—mocowanie do ramy.

5

Kontrola i  ewentualna korekta dokręcenia nakrętek osi koła.

6

Kontrola i  ewentualna korekta mocowania blokady koła.

7

Kontrola wiązek elektrycznych pod kątem ewentualnych uszodzeń mechanicznych—uszkodzenia, przetarcia itd izoalacji i oplotów zewnętrznych, oraz kontrola zamocowania wiązek do ramy/ konstrukcji roweru.

8

Kontrola działania wyświetlacza, manetki i przełącznika trybów.

9

Kontrola i  ewentualna korekta dokręcenia połączeń skręcanych mechanizmu korbowego.

10

Kontrola i  ewentualna korekta dokręcenia pedałów.

12

Kontrola i  ewentualna korekta dokręcenia połaczeń mostek—kierownica.

13

Kontrola ogumienia pod kątem zyżycia i ewentualnych uszkodzeń.

14

Kontrola i  ewentualna korekta dokręcenia śrub / mocowania stopki.

15

Wizualna kontrola ramy roweru pod kątem uszodzeń mechanicznych—pęknięcia itp.

16

Kontrola stanu zyżycia / rozciągnięcia łańcucha.

17

Kontrola stanu nasmarowania łańcucha ( smarowanie nie jest wliczone w cenę wykonania serwisu).

18

Kontola poprawności działania hamulców, stopnia zużycia okładzin hamulcowych / tarcz. ( Ewentualne regulacje, odpowietrzanie, wymiana klocków i innych komponentów nie są wliczone w cenę wykonania serwisu).

19

Kontola i ewenualna regulacja działania przerzutek.

20

Kontola stanu zyżycia przerzutki tylnej i kasety / wolnobiegu.

21

Kontola stanu zyżycia przedniej przerzytki, ewentualna regulacja.

22

Kontola stanu linek sterujących przerzutkami ( ewentualna wymiana nie jest wliczona w cenę serwisu, jeśli zajdzie potrzeba ich wymiany, płatna jest również regulacja działania przerzutki, ktorej linka zostanie wymieniona)

23

Kontola stanu linek hamulców, jeśli występują ( ewentualna wymiana nie jest wliczona w cenę serwisu).